Do 12.  juna je novi promo period

Zbog nepredviđenih okolnosti koje su nas sve zadesile, klub je odlučio da se odrekne dela svoga prihoda od oba kampa za sve naredne prijave za kamp, koje do 12. juna 2020. budu kompletne (Dakle, elektronska prijava putem sajta www.luckystar.rs i uplata rezervacije u iznosu od 40 evra. Jedno bez drugog nije kompletna prijava!). Moguce su samo elektronske prijave! U slučaju tehničkih poteškoća javite se na 065 8268 507.

To znači da će svi koji su se prijavili za kampove (Zlatibor od 24.do 31. jula i Kraljevo od 20. do 27. avgusta) nakon promo perioda (predprodaje) do danas i svi koji će se prijaviti za kampove do 12. juna, ili do tada kompletiraju svoju nekompletnu prijavu (elektronskom prijavom ili uplatom), mogu da računaju na 20 evra manju cenu kampa.

Kontaktirali smo predstavnike na obe lokacije gde ove godine kampujemo i zatražili izuzetan ovogodišnji popust, koji bi bio isti ili veći kao za one koji su se prijavili u pred prodaji, kako bi se putem većeg broja kampera ostvarili njihovi interesi. Nismo dobili popust, ali nas to nije sprečilo da, stavljajući interes naših članova na prvo mesto, mi kao klub umanjimo cenu, tj. odreknemo se dela prihoda od kampova. Za ovakvu odluku smo bili vođeni potrebom za društveno odgovornim ponašanjem i pokušajem da klub i na ovakav način da svoj doprinos putovanjima naših članova, u toku leta i njihovom aktivnijem odmoru koji nam je svima potreban, te nadoknadi socijalnog distanciranja u predhodnom periodu, jer visoko rangiramo socijalizaciju i prilagođavavanje dece na nove životne okolnosti u našem vaspitno-obrazovnom radu.

Dakle, svi koji se budu prijavili za kamp do 12. juna (kompletnom prijavom koja podrazumeva elektronsku prijavu i uplatu rezervacije), bez obzira na datum prijave imaće, ove godine izuzetno, 20 evra manju cenu kampa, bez obzira po kom osnovu su ostvarili svoje pravo na to (prijavom u predprodaji ili popustom kluba).

Oko roka za odustajanje nismo ništa uspeli da postinemo, tako da su ti rokovi ostali kao što je bilo i predviđeno i već su prošli. Dakle, za sve dosadašnje prijave i one buduće ne postoji mogućnost vraćanja rezervacije. Sav uplaćeni novac više od rezervacije, za one koji odustaju od kampa, će biti vraćen.

Pozivamo sve članove kluba da o ovim novinama obaveste svoje društvo, jer nisu svi ažurni u praćenju vesti na sajtu. Nekome će možda ova razlika u ceni biti od presudnog značaja za prijavu.

Dakle, (samo!) za kompletne prijave do 12. juna, kamp na Zlatiboru košta 210, a u Kraljevu 180 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS. Prijave nakon tog datuma su moguće, ali Vas molimo da ne budu u poslednjih 15 dana pred polazak, jer nam se dešavalo da moramo da dogovaramo mnogo skuplje autobuse zbog malih promena u konačnom broju polaznika ili naknadne dorade majica za kampere u malim serijama po znatno višim cenama, kako bismo svakom polazniku omogućili slične uslove aranžmana, na štetu kluba.

Napomene:

Molimo Vas da nakon popunjavanja elektronske prijave, a pre klika na “Pošalji” upišete rezultat jednostavne računske operacije (čime potvrđujete da se neradi o robotu), te da nakon klika na dugme “Pošalji” sačekate nekoliko sekundi (zavisno od brzine interneta) dok vam se ne pojavi nova stranica koju možete videti samo ako ste uspešno obavili proces prijave. U momentu klika na dugme treba da Vam posvetle pitanja i odgovori, a ta nova stranica izgleda ovako:

Ako ne posvetli, razlog za to je što niste odgovorili na neko od pitanja. Potrebno je da odgovorite na sva kako bi elektronska prijava bila kompletna. Ona, u tom slučaju pocrvene ili bivaju uokvirena crvenom linijom. Ako nemate šta da napišete npr. kao u poslednjem pitanju morate staviti makar kosu crtu (/) ili bilo koji znak sa tastature, kako bi odgovor bio prepoznat kao dat. Tek nakon toga će taj deo stranice posvetleti i nekoliko sekundi kasnije moći ćete da vidite stranicu sa nalogom za uplatu. Sa ove stranice možete ispod naloga za uplatu jednim klikom preuzeti instrukciju za plaćanje (popunjen nalog za uplatu) koja je prikazana na ovoj stranici. Zapamtite, kasnije nećete više moći da vidite ovu stranicu! Nakon svega ovoga, na email adresu koju ste naveli u upitniku će vam stići email sa svim odgovorima koje ste dali. Tada Vaša elektonska prijava treba da stigne u kancelariju kluba i predstavnicima smeštajnih kapaciteta kao email . Nemojte brisati prispeli email, jer bi on u slučaju nekih eventualnih tehničkih problema ili nečeg spornog, mogao da vam bude dokaz prijave, datuma prijave ili koje ste odgovore naveli… To je jedini email koji ćete dobiti. Od kluba možete dobiti drugi samo ako nešto od podataka nije dobro uneto (ime, prezime, datum rođenja, broj LK…). Ako imate poteškoća sa popunjavanjem elektronske prijave, budite slobodni da nas pozovete na 065 826 8507 da Vam pomognemo.

Vidimo se na treninzima, a potom na kampovima!