Još samo 14 mesta za kamp!

12.04.2012. | Vesti

           Do 10. aprila, što je bio prvi rok za prijave za kamp Svilajnac 2012., prijavilo se 126 dece. Već sada je izvesno da će ove godine biti veoma premašen prošlogodišnji broj dece na kampu. U najnovijim pregovorima Lakija i poljoprivredne škole u Svilajncu, dogovoreno je da može da nas ide do 140. Dakle ostalo je još samo 14 slobodnih mesta za kamp! Ako se dvoumite, predlažemo Vam da razgovarate sa nekim od dece ko je bio na kampu. Npr. sa Reljić Jelenom iz Ćirila. Devojčica je već  8 (!) puta bila u Svilajncu. Samo ko nije bio na kampu može da je pita: “Zašto?” Ako je neko prava osoba za sliku dole, onda je to naša Jeca (desno).