Nova procedura upisa

08.10.2015. | Najvažnije vesti, Vesti

Od ove sezone procedura upisa u škole odbojke i selekcije kluba je nešto drugačija. Izmene načina upisa su uslovljene usklađivanjem rada Kluba sa Zakonom o sportu. Ubiduće će se umesto informatora i evidencionog lista koristiti jedinstveni dokument Ugovor o članstvu i pohađanju škole odbojke, a lekarski pregled će biti obavezan za sve članove Kluba. Članovima selekcija će klub finansirati specijalističke preglede lekara sportske medicine, a članovima škola odbojke će klub omogućiti da obave isti pregled u svojoj ili blizu svoje škole odbojke po ceni od 1400 dinara za 2 lekarska pregleda za godinu dana. Ako članovi ne dostave prvim trenerima potvrdu da su sposobni za bavljenje sportom, neće moći da nastave da treniraju. Ako žele, pregled mogu obaviti i u svojoj režiji u istoj ili nekoj drugoj licenciranoj ordinacijji sportske medicine, kojih ima 10 u Beogradu. Svi članovi će imati članske karte u koje će se unositi overa za plaćanje članarina po mesecima. Njena funkcija je, prevashodno, dodatna sigurnost članova, jer će npr. roditelji moći da provere da li je članarina zaista plaćena ili je dete, možda, potrošilo novac. Kako bi smo sproveli ove promene neophodne za usklađivanje rada kluba sa Zakonom o sportu, potrebno je da se punoletni članovi i roditelji/staratelji upoznaju sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, vam predstavljamo u celosti:

 

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti-PDF