Na sednici Upravnog odbora održanoj 9 7.2018., donete su sledeće odluke:

  1. Umanjuje se članarina za trenažnu grupu Kadetkinje 2 (K2) sa 5.000 na 4.000 dinara i smanjuje se nedeljni fond treninga sa 6 na 4 – 4,5 sata;
  2. Formira se trenažna grupa Juniorke 2 (J2) sa nedeljnim fondom treninga od 4 – 4,5 sata;
  3. Ostale članarine do daljnjeg ostaju nepromenjene;
  4. Sa svim članovima selekcija kluba u toku trenažne 2018/2019. treba zaključiti Ugovore o članstvu u takmičarskim selekcijama.

Mesec dana od objavljivanja novog cenovnika, kao što je predviđeno Ugovorima o članstvu i pohađanju škole odbojke,dakle od 9.10.2018., isti će se primenjivati:

Cenovnik

Cenovnik objavljen dana 9.9.2018.

(Primenjuje se od 9.10.2018.)

 

U skladu sa novim Ugovorima o članstvu i pohađanju škole odbojke, klub objavljuje cenovnik članarina, lekarskih pregleda, upisnine, naknade za kamp i pripreme, u školama odbojke i takmičarskim selekcijama.

Iznosi članarina u školama odbojke

Škola odbojke u OŠ Ćirilo i Metodije ………………….. 3.500,00 dinara

Škola odbojke u SC Olimp-Zvezdara ………………….. 3.500,00 dinara

Škola odbojke u OŠ Veljko Dugošević ………………… 3.500,00 dinara

Škola odbojke u OŠ Desannka Maksimović ………… 3.500,00 dinara

Škola odbojke u OŠ Vladislav Petković Dis …………. 3.000,00 dinara

Škola odbojke u OŠ Dragojlo Dudić ……………………. 3.000,00 dinara

Škola odbojke u Play Off centru …………………………. 3.000,00 dinara

Iznosi članarina u takmičarskim selekcijama

Mlađe pionirke ………………………………………………… 4.000,00 dinara

Mlađi pioniri …………………………………………………… 4.000,00 dinara

Pionirke ………………………………………………………….. 5.000,00 dinara

Pioniri …………………………………………………………….. 5.000,00 dinara

Kadetkinje ………………………………………………………. 5.000,00 dinara

Kadetkinje K2 …………………………………………………. 4.000,00 dinara

Kadeti …………………………………………………………….. 5.000,00 dinara

Juniorke …………………………………………………………. 5.000,00 dinara

Juniorke J2……………………………………………………… 4.000,00 dinara

Juniori ……………………………………………………………. 5.000,00 dinara

Seniorke …………………………………………………………. 3.000,00 dinara

Seniori ……………………………………………………………. 3.000,00 dinara

Iznosi upisnine

Upisnina je obavezna samo za članove koji su prekidali članstvo, pa ponovo žele da postanu članovi OK Lucky Star i iznosi 60% pune članarine za određenu trenažnu grupu. Npr. ako je član škole odbojke gde je iznos pune članarine 3.500,00 dinara, izgubio status redovnog člana, upisnina je 2.100,00 dinara (3.500 x 0,6=2.100), ako je članarina 3.000 dinara, upinina je 1.800 dinara…

Mlađe pionirke ………………………………………………… 2.400,00 dinara

Mlađi pioniri …………………………………………………… 2.400,00 dinara

Pionirke ………………………………………………………….. 3.000,00 dinara

Pioniri …………………………………………………………….. 3.000,00 dinara

Kadetkinje ………………………………………………………. 3.000,00 dinara

Kadetkinje K2 …………………………………………………. 2.400,00 dinara

Kadeti …………………………………………………………….. 3.000,00 dinara

Juniorke …………………………………………………………. 3.000,00 dinara

Juniorke J2………………………………………………………. 2.400,00 dinara

Juniori ……………………………………………………………. 3.000,00 dinara

Seniorke ………………………………………………………….             /

Seniori …………………………………………………………….            /

Iznosi šestomesečnog lekarskog pregleda

Šestomesečni lekarski pregled je obavezan za sve članove kluba.

Članovi škola odbojke ……………………………………………. 750,00 dinara

Mlađe takmičarske selekcije (mlađi pioniri- juniori) … 750,00 dinara i 1.000 dinara sa laboratorijom (prvi u sezoni)

Seniorke ………………………………………………………….             /

Seniori …………………………………………………………….            /

Iznosi naknada za kamp (škole odbojke) i pripreme (takmičarske selekcije)

Naknada za kamp iznosi 20 evra mesečno i uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.
Naknada za pripreme iznosi 20 evra mesečno i uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.

Plaćanjem nadoknade za kamp ili pripreme svi članovi dobijaju mogućnost plaćanja kampa ili priprema na 10 rata. Ako član škole odbojke uplati 2 nadoknade za kamp pre zvanične ponude za kamp ostvaruje popust od 10% na kamp, kao da se prijavio u promotivnom periodu predprodaje.